Szukaj produktu

Produkt dnia

Producenci

Waluty

Cenniki

  • plik excel
  • plik pdf
  • plik html

Płatności

Regulamin

 Regulamin zakupów w sklepie internetowym

Postanowienia ogólne:

1.   Strona intermetowa www.burgundia.com.pl i strona sklepu internetowego http://burgundia.com.pl/sklep jest przeznaczona wyłącznie dla osób PEŁNOLETNICH.
2.   Właścicielem strony internetowej www.burgundia.com.pl i strony sklepu internetowego http://burgundia.com.pl/sklep jest:

MALET Sp. z o.o.
ul 3-go maja 23
 40-097 Katowice NIP 634-23-86-997

3.   Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Przy wysyłce towarów na terenie Polski ceny nie są obciążane żadnymi dodatkowymi opłatami lub podatkami.
4.   Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową http://burgundia.com.pl/sklep lub wchodząc na stronę internetową www.burgundia.com.pl i klikając na zakładkę "Sklep Internetowy".
5.   Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta.
6.   Również inne elementy oferty, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez klienta.
7.    Zawartość witryny internetowej sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego (pełni jedynie rolę informacji handlowej), a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna zamawianych przedmiotów, zgodnie z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.
8.   Momentem złożenia zamówienia poprzez witrynę sklepu (umowa kupna – sprzedaży) jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (mailem lub telefonicznie).
9.   Obsługa Sklepu Internetowego Burgundia. dokłada wszelkich starań, aby opisy produktów umieszczonych w sklepie były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów (w tym rocznika) i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę przez jego producenta. Niemniej, w każdym przypadku, gdyby dane (w tym opisy produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez klienta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 10 dni od daty zakupu klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Przy czym towar odesłany powinien być w nienaruszonym stanie.
10.   Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, a roczniki win zamieszczone na etykietach mogą być inne niż w rzeczywistości.

Realizacja zamówienia:

1.   Zamówienie  w sklepie internetowym może być złożone wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 rok życia.
2.   Kupujący upoważnia przewoźnika lub kuriera do dostarczenia towaru oraz wykonania w imieniu i na rzecz sprzedawcy wszelkich czynności do jakich ustawa o wychowaniu w trzeźwości zobowiązuje. Przewoźnik lub kurier uprawniony jest w przypadku wątpliwości zażądać do okazania dokumentu potwierdzającego pełnoletność przez zamawiającego lub inną osobę odbierającą towar - w przypadku odmowy okazania dokumentu, przewoźnik lub kurier nie wydadzą towaru. Przewoźnik lub kurier nie wyda towaru również wtedy kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie, co do trzeźwości osoby towar odbierającej.
3.   Warunkiem realizacji zamówienia ( Przy każdym produkcie w naszym sklepie znajduje się LINK " dodaj do koszyka" - kliknij go i wybierz ilość zamawianego produktu. Możesz w ten sposób wypełnić swój koszyk dowolną ilością różnych produktów. Gdy będziesz chciał poprawić lub zrealizować zamówienie wejdź na " Twój koszyk ) jest dokonanie rejestracji-podanie pełnego adresu dostawy i numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
4.   Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy kupna - sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, włącznie z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).
5.   W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 2 do 7 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie. W innych przypadkach okres dostarczenia będzie ustalany indywidualnie.
6.   Zakupiony towar dostarczamy przy pomocy:
·    własnego transportu (na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) - koszt transportu 15 PLN.
·    firmy kurierskiej - przy zamówieniu na kwotę powyżej 240 PLN oferujemy dostawę gratis.
W przypadku mniejszych zamówień opłaty związane z transportem przez firmę kurierska pokrywa klient -koszt dostawy wynosi 26 PLN i jest doliczany do wartości zamówionego towaru
lub
Odbiór osobisty - po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu   (tel. 032 253 75 19) jest możliwy odbiór osobisty zakupionego towaru w jednym z naszych punktów sprzedaży:

Winiarnia i sklep z winami BURGUNDIA w Centrum Handlowym Altus
ul. Uniwersytecka 13, 40-097 Katowice tel. 32 60 30 137
lub
Winiarnia i sklep z winami BURGUNDIA
ul 3-go Maja 23 40-097 Katowice tel. 32 253 75 19

7.   Według regulaminu prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski.
8.   Firma   MALET Sp. z o.o. wystawia paragon lub na życzenie klienta fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
9.   Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:
·    Przelewem na nr konta: 42 1160 2202 0000 0001 0751 9795 Bank Milenium BIC/SWIFT: BIGBPLPW
·    Bezpośrednio przy odbiorze w jednym z naszych dwóch punktów sprzedaży:

Winiarnia i sklep z winami BURGUNDIA w Centrum Handlowym Altus
ul. Uniwersytecka 13, 40-097 Katowice
luib
 Winiarnia i sklep z winami BURGUNDIA
ul 3-go Maja 23 40-097 Katowice

Gwarancja i wymiana:

1.   Mallet Sp.z o.o.   zapewnia, iż  wszystkie wina importowane przez niego zostały sprowadzone do Polski legalnie i spełniają wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne.
2.   Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w sklepie internetowym http://burgundia.com.pl/sklep można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 5 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie został w żaden sposób zniszczony. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany z nim dowód zakupu. Zwrot wartości produktu następuje przelewem. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
3.   Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, widocznych uszkodzeń należy: - odebrać przesyłkę sporządzając protokół szkody potwierdzony pisemnie przez kuriera. W obu przypadkach reklamacje dotyczące dostaw należy kierować do obsługi sklepu pod numerem tel. 32 253 75 19 w dniu dostawy. lub: - nie przyjmować przesyłki jednocześnie zamieszczając adnotację na liście przewozowym o uszkodzeniu i poinformować o tym fakcie obsługę sklepu.

Ochrona danych osobowych:

1.   Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2.   Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
3.   Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.
4.   Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

Postanowienia końcowe:

1.    Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia.
2.   Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Katowicach, właściwy dla właściciela sklepu internetowego. 


Sklep internetowy Shoper.pl